به گزارش یزدفردا: نتایج انتخابات ششمین دوره شورای شهر هرات.

محسن فتحی ۱۸۲۲ رای
حسین حیدری ۱۳۹۸ رای
حسین سهامیان ۱۳۵۴ رای
رضا شکاری ۱۳۴۸ رای
صادق پور احمدیان ۱۳۲۰ رای

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا