به گزارش یزدفردا: اعضای شورا شهر مروست مشخص شدند.

غلامرضا قانع
مجتبی فلاحتی
حجت فلاحتی
مهدی امینی
طاهره تقی زاده

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا