به گزارش یزدفردا: منتخبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر حمیدیا.

سیدمیثم دشتی
محمدحسن جعفری
اکبر زارع
سیدحبیب دشتی
محمدرضا جعفری
سجاد کوه کن
مهدی جعفری نژاد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا