به گزارش یزدفردا: منتخبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهراشکذر

اعضای اصلی:

علیرضا پیشداد ۱۴۴۱ رأی
سید علی اکبر رضوانی اشکذری ۱۱۶۲ رأی
سید حسین حیدری ۱۰۰۳ رأی
یوسف مقیمی فیروزآباد ۹۷۸ رأی
احمد فرهمندزاد ۹۷۴ رأی

اعضای علی‌البدل:

مرتضی دهقانی ۸۷۸ رأی
محمدحسن جعفری ۷۷۲ رأی
محمدکاظم سعیدمنش ۷۰۹ رأی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا