به گزارش یزدفردا: پنج نفر اول انتخابات شورای شهر بافق که به شورای ششم راه یافتند.

۱- آقای آخوندی: ۸۸۰۸
۲- آقای محمد رنجبر: ۵۳۲۹
۳- آقای علی اصغر رنجبر: ۴۴۷۷
۴- سرکار خانم زارعی: ۴۲۹۱
۵- آقای محمد علی درویشی: ۳۷۳۳

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا