به گزارش یزدفردا: با پایان شمارش اعضای شورای شهر بهاباد مشخص شدند.

حسن عبداللهیان
عباس اقبال
علی اصغر جلیلی
مهدی حاتمی
حسین فلاح

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا