به گزارش یزدفردا: با شمارش آرا انتخابات شورای شهر میبد اسامی منتخبین به ترتیب زیر مشخص شد.

اعضای اصلی:

۱. محمدجواد کارگر شورکی

۲. محمدکاظم صباغی فیروزآبادی

۳. علی دهقانی شورکی

۴. علیرضا آزادمنش

۵. جواد فیاضی بارجین

۶. سید ایمان علوی

۷. سید ابوالحسن گلاب 

اعضای علی البدل: 

۱. مجید زارعی

۲. سید ناصر امامی میبدی  

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا