به گزارش یزدفردا: آمار رای کاندیداهای شورای اسلامی شهر زارچ به ترتیب تعداد

اول: آقای مرتضی کریمی 3274

دوم: محمد مهدی اقبالی 3134
سوم: محمد آقا وکیل 3078
چهارم: سعید شریعتمداری 3038
پنجم: حمید عزیزی. 2880
ششم: حاج علی نقدی 2293
هفتم: حسین ابافت 1594
هشتم:‌ محمد حسین اسدی 1452
نهم: مهدی دادستان 1397
دهم: محمد رضا(امید) خوشنویس 1072
یازدهم: محبوبه حرمحمدی 1017
دوازدهم: محمد حسین شرافت 994
سیزدهم: ابوالفضل شریفی 793
چهاردهم: محمد رضا دارا 697

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا