به گزارش یزدفردا: میزان مشارکت در یزد از مرز نظرسنجی ها فراتر رفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا