به گزارش یزدفردا: از مراکز رای گیری خبر می رسد برابر ابلاغ مراجع قانونی کلیه شعبات اخذ رای در یزد موظف هستند تا ساعت دو بامداد (با وجود یا عدم وجود مراجعه کننده) به کار خود ادامه دهند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا