نتیجه انتخابات را بروز در کانال و پیج اینستا یزدفردا و یزدفردا ۱۴۰۰ ببینید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا