دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: با دستور قضایی و رصد اطلاعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، هزار و ۳۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف شد.

به گزارش یزدفردا، سید جمال الدین طباطبایی اظهار داشت: با دستور قضایی صادر شده و پیگیری و رصد اطلاعاتی صورت گرفته در اداره کل اطلاعات استان یزد دو باند قاچاق عمده موادمخدر در شهرستان خاتم مورد ضربه قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در این علمیات ت یک هزار و ۳۵۰ کیلوگرم موادمخدر شامل حشیش و تریاک کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم افزود: دستگاه قضایی هیچ مماشاتی در برخورد باقاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: برای متهمان دستگیر شده پرونده قضائی تشکیل شد و همچون گذشته برخورد قاطع و قانونی در دستور کار خواهد بود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا