جانشین انتظامي شهرستان خاتم از طرح پاکسازي نقاط آلوده در اين شهرستان خبر داد.

یزدفردا: سرهنگ "علیرضا صادقی" گفت: ماموران پليس شهرستان خاتم طرح پاکسازي نقاط آلوده را اجرا كردند.

وي افزود: ماموران در اين طرح مقدار یک کیلو گرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و یک نفر از خرده فروشان حرفه اي موادمخدر و داراي چندين فقره سابقه کيفري را دستگير کردند.
صادقی خاطرنشان كرد: برخورد جدي و قانوني با خرده فروشان موادمخدر و کساني که بخواهند امنيت و آرامش خانواده ها به خصوص جوانان و نوجوانان را از اين طريق بر هم بزنند، همچنان از اولويت هاي انتظامي شهرستان است.

جانشین انتظامي شهرستان خاتم گفت: شهروندان فهيم و ولايت مدار شهرستان هرگونه اخبار و اطلاعاتي را در خصوص خريد، فروش، تهيه، توزيع، حمل و نگهداري موادمخدر را در اسرع وقت از طريق مرکز فوريت هاي پليسي 110 در اختيار ماموران قرار دهند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا