اختراع محمد دهقانی سانیج با نام کمربندی اتصال مقره با فیتینگ کوتاه به کراس آرم با مقطع مربعی ثبت و به عنوان کالای جدید معرفی شد.

یزدفردامخترع «یراق کمربندی اتصال مقره با فیتینگ کوتاه به کراس آرم با مقطع مربعی» گفت: افزایش تنوع مقره در شبکه‌ها و افزایش هزینه‌های سرویس و نگهداری برای تغییر در نوع فیتینگ مقره از کوتاه به بلند در انواع کراس آرم مقطع مربعی سبب شد این یراق طراحی و ساخته شد.

دهقانی سانیچ افزود: این یراق جدید با هدف استفاده از مقره‌های متداول شبکه‌های توزیع با فیتینگ کوتاه به کراس آرم با مقطع مربعی طراحی شده تا هزینه‌ها کاهش یابد.

وی اظهار داشت: با بکارگیری این یراق می‌توان، سوراخ کاری کراس آرم چوبی و کامپوزیت را حذف کرد که سبب افزایش دوام و کاهش هزینه تولید کراس آرم خواهد شد.

دهقانی افزود: این یراق هم برای مقره‌های عبوری و هم برای مقره کششی قابل استفاده بوده و در صورت نیاز به نصب برای مقره‌های بافیتینگ بلند هم یک واشر لبه دار طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا