رئیس پلیس راهور استان از اجرای طرح توقیف خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش خبر داد.

یزدفردا: به گزارش رفسنجان فردا؛ سرهنگ"یوسف نجفی"اظهار داشت: به تازگی بعضی از رانندگان به جهت تخطی از مقررات راهنمایی و رانندگی و ارتکاب تخلف اقدام به فک پلاک وسیله نقلیه یا مخدوش کردن آن می کنند تا پلیس و یا دوربین های ثبت تخلف نتوانند تخلفات آنها را ثبت یا اعمال قانون کنند.

وی ادامه داد: خودروهای فاقد پلاک مانند فرد بدون هویت هستند که در صورت اشاعه این تخلف امنیت شهروندان را به خطر می اندازد زیرا با ارتکاب هر عمل خلاف و یا ارتکاب جرم از سوی راننده وسیله نقلیه فاقد پلاک، پیگیری آن هم برای شهروندان و هم برای پلیس سخت و عمل ارتکابی نیز در برخی موارد غیر قابل اثبات خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان گفت: برابر قانون هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری زمینی یا آبی یا کشاورزی تغییری ایجاد کند یا پلاک وسیله موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی در شماره شاسی ، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی حک شده توسط کارخانه سازنده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر ایجاد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

سرهنگ نجفی تصریح کرد: در این راستا پلیس با اجرای طرح های مستمر، خودروهای فاقد پلاک و بی هویت که بدون توجه به قوانین و مقررات در معابر و جاده ها حرکت می کنند را توقیف و با رانندگان انها برابر قانون برخورد می کند.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا