رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری تشریح بودجه ۱۴۰۰ شرایط آزادسازی واردات خودرو را اعلام کرد.

یزدفردا: محمد باقر در این نشست با اشاره به اینکه اگر کشور به حالت عادی بازگردد و واردات خودرو لطمه ای به منابع ارزی نزند، وارادات آزاد خواهد شد گفت: اما اگر کشور در شرایط فعلی باشد قطعا تا زمانی که محدودیت ها باشد به دلیل لطمه به منابع ارزی واردات به شکل فعلی خواهد بود.

پیش شرط اعلام شده در حالی است که در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ نیز حقوق ورود قابل توجه ای برای خودرو در نظر گرفته شده است و فعالان بازار خودرو آن را یکی از نشانه های آزادسازی واردات خودرو در نظر گرفتند. در بودجه پیشنهادی دولت دو هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است.

دولت در حالی اقدام به پیش بینی حقوق ورودی خودرو در بودجه سال 1400 کرده است که طی هفته های اخیر بهارستان نشین ها در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو چهار مسیر برای واردات خودرو پیش بینی کرده بودند. هر چند این طرح  هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده، اما رقم پیش بینی شده در بودجه 1400 نشان می دهد که اتفاقاتی در این زمینه در حال رخ دادن است که شاید بتوان آن را به آزاد شدن واردات خودرو نسبت داد.

چهار مسیر برای واردات خودرو

در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو تصمیم گیران این بخش چهار مسیر برای واردات خودرو پیش بینی کرده اند و این نکته را نیز مدنظر قرار داده اند تا به این طریق واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. چهار مسیر پیشنهادی از سوی تصمیم گیران به شرح زیر است:

یک: «در صورتی افراد و خودروسازان می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که خودرو صادر کرده باشند، در این شرایط این عده می توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند»

دو: «قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند»

سه: «در این طرح همچنین پیش بینی شده «افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند نیز می‌توانند از محل ارز آن اقدام به واردات خودرو کنند».

چهار: «علاوه بر گروههای مذکور « اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند نیز می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند».

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا