فرماندار رفسنجان گفت: وقتی وضعیت قرمز به نارنجی یا زرد تغییر میکند، دلیل این نیست که ویروس کرونا رفته است؛ بلکه به این دلیل است که پروتکل ها رعایت شده است.

به گزارش رفسنجان فردا؛ فرماندار رفسنجان در جلسه معرفی و رونمایی از طرح حاج قاسم سلیمانی در رفسنجان گفت: هدف کلان این طرح مدیریت اپیدمی کووید۱۹ از طریق مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی و بهره گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلب مردمی است.

وی افزود: از اهداف اختصاصی این طرح میتوان به قطع زنجیره انتقال ویروس با افزایش رعایت پروتکل های بهداشتی، رهگیری و رصد حداقل ۸۰ درصد در یک ماه و ۹۰ درصد در سه ماه، کاهش بستری حداقل به میزان ۳۰ درصد در یک ماه و ۵۰ درصد در سه ماه، کاهش مرگ حداقل به میزان ۱۰ درصد در یک ماه و ۴۰ درصد در سه ماه، پوشش حمایتی از گروههای در معرض خطر به میزان ۵۰ درصد در یک ماه و ۹۰ درصد در سه ماه اشاره کرد.

مجید فصیحی هرندی گفت: مشارکت بسیج و محله و خانواده محور بودن این طرح، جلب مشارکت های مردمی، رعایت موازین کنترل عفونت، ارائه فعال مراقبتها، جذب همکاری بین بخشی، بهره گیری از ظرفیت هر خانه یک پایگاه سلامت و استفاده از فن آوری های نوین از اصول این طرح است.

وی تصریح کرد: سیاست های کلی این طرح ارائه مراقبت و اقدامات بهداشتی ضروری حضوری و غیرحضوری، شناسایی زود هنگام کووید ۱۹ و افراد در معرض تماس در خانواده، قرنطینه خانگی و غیر خانگی و مراقبت از گروههای در معرض خطر ارتقاع کیفیت مراقبت های بهداشتی هستند.

فرماندار رفسنجان در ادامه گفت: وضعیت ها محدودیت ها را مشخص میکند، وقتی وضعیت قرمز به نارنجی یا زرد تغییر میکند، دلیل این نیست که ویروس کرونا رفته است بلکه به این دلیل است که پروتکل ها رعایت شده و اگر پروتکل ها رعایت نشوند دوباره به اعمال محدودیت ها برمیگردیم.

وی افزود: وضعیت نارنجی وضعیت شکننده ای است اگه رعایت نکات بهداشتی ادامه داشته باشد، به وضعیت زرد میرسیم و یک سری محدودیت برداشته میشود اما اگر دوباره به وضعیت قرمز برگردیم محدودیت ها باز میگردد.

شایان ذکر است که این جلسه تحت عنوان مدیریت و کنترل اپیدمی کووید۱۹ به شیوه محله و خانواده محور و مبتنی بر طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در رفسنجان برگزار شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا