دادستان عمومی خاتم از جمع آوری ۳۰ هزار متر از خطوط لوله انتقال آب به اراضی غیر در شهرستان خاتم خبر داد.

یزدفردا: سیدجمال الدین طباطبایی اظهار داشت: پیرو اخطاریه‌های قبلی مبنی بر عدم انتقال غیرقانونی آب به اراضی غیر، ۳۰ هزار متر از خط لوله انتقال آب به اراضی غیر، مسلوب المنفعه شد.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های طرح احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، بهره برداران منابع آبی فقط مجاز به استفاده از آب استحصالی در محدوده اراضی مندرج در پروانه بهره برداری هستند که در این راستا با انتقال دهندگان به اراضی غیر برخورد قاطع شد.

دادستان عمومی خاتم با تاکید بر اینکه منابع آب یک سرمایه ملی و محدود است که به همه نسل‌ها تعلق دارد و باید در حفظ و نگهداری از آن اهتمام جدی داشت، تصریح کرد: حفظ حقوق عامه و صیانت از آن، یکی از مهمترین وظایف دادستانی بوده و در راستای حفاظت از منابع آبی و پاسداری از آن دستگاه قضا از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

طباطبایی عنوان کرد: دادستانی بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قاطع قانونی خواهد کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا