رئیس کمیته امداد شهرستان خاتم گفت: این نهاد طی شش‌ماهه نخست امسال 137 میلیون تومان برای کمک به خرید و ساخت مسکن شهری و روستایی و همچنین تعمیر و تکمیل مسکن مددجویان شهرستان خاتم هزینه کرد.

یزدفردا: رئیس کمیته امداد شهرستان خاتم گفت: این نهاد طی شش‌ماهه نخست امسال 137 میلیون تومان برای کمک به خرید و ساخت مسکن شهری و روستایی و همچنین تعمیر و تکمیل مسکن مددجویان شهرستان خاتم هزینه کرد.

سید رضا هاشمی پور با اشاره به اقدامات این نهاد در ایجاد سرپناه برای مددجویان تحت حمایت و سروسامان دادن به وضعیت مسکن آنان، گفت: این نهاد طی شش‌ماهه نخست امسال 137 میلیون تومان برای کمک به خرید و ساخت مسکن شهری و روستایی و همچنین تعمیر و تکمیل مسکن مددجویان شهرستان خاتم هزینه کرد.

وی بابیان اینکه در این مدت به 14 واحد مسکونی خدمات عمرانی ارائه شد، افزود: ارائه خدمات عمرانی و ساختمانی به جامعه هدف تحت حمایت ازجمله فعالیت‌های مؤثر و ارزشمند این نهاد درزمینهٔ ساخت، تعمیرات و بهسازی سرویس‌های بهداشتی مسکن مددجویان محسوب می‌شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا