دیگر این روزها, کرونا, داستان زندگی تمام مردم زمین شده است! به گونه ای که راهی جز همزیستی با این پدیده قرن وجود ندارد و همین امر سبب شده که در تمام برنامه ریزی های روزمره, نگاه تمام اقشار جامعه به خصوص مدیران؛ باید نگاه کرونایی باشد موضوعی که این روزها در اداره تعاون شهرستان خاتم با جدیت, خلاقانه و دلسوزانه دنبال می شود.

درگشت و گذار در شبکه های مجاری, اطلاعیه از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خاتم؛ نظرم را جلب کرد, اعلامیه که بر گرفته از شرایط قرمز و حاد کرونا در استان یزد بود.
اداره تعاون خاتم, بخشی از خدمات به  مراجعین خود را بر بستر اینترنت  ارایه نموده شاید امری ملی و عمومی باشد اما اهتمام در فرهنگ سازی؛ دولت الکترونیک بسیار مشهود و ملموس است.
از سوی دیگر, تلاش بر خدمات غیرحضوری و اهتمام به دورکاری کارمندان هم قابل تامل است موضوعی که شاید به عنوان طرحی ملی دنبال شده است اما مدیران دولتی و غیردولتی کمتر بدان اهتمام و حتی اعتماد دارند.
شاید بتوان گفت تفاوت نگاه مدیرانی چون مدیر اداره تعاون, کار و رفاه اجتماعی خاتم با بسیاری از مدیران دولتی، نگاه کرونایی به مسایل, چالشها و مدیریت کلان دولتی است, نگاهی که وجود, حضور و جولان کرونا را انکار می کند یا برعکس با جدیت آن را دنبال می کند.
امید چنین نگاه کرونایی در تمام سطوح مدیران استان یزد, حتی مدیران بخشهای دولتی و کارآفرینان تسری یابد؛ فراموش نکنیم قطع زنجیره کرونایی تنها به زدن ماسک؛ شستن دست و رعایت بهداشت فردی نیست, بلکه کل جامعه می بایست همراه و همدل به چنین امری اهتمام ورزد.
امید که هر چه سریع‌تر با همکاری مردمی و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نهادها و دستگاه های اجرایی مختلف به ویژه حوزه بهداشت و درمان، شاهد غلبه بر ویروس کرونا و سلامت عمومی در جامعه باشیم.(بخشی از اعلامیه)
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا