یزدفردا: رئیس آتش نشانی شهرستان مهریز سید محمد حسینی از  گرفتار شدن یک مار درخانه باغی در محله باقر خانه شهرستان مهریز خبر داد.

رئیس آتش نشانی شهرستان مهریز سید محمد حسینی گفت: در تماس شهروندی از محله باقرخان مهریز با ۱۲۵ دو مأمور آتشنشانی به این محله برای بررسی موضوع اعزام شدند.

وی در ادامه افزود :پس از بررسی های لازم بوسیله ماموران خدامات ایمنی شهر داری مهریز مار به صورت زنده به دام افتاد و در محیط بیابانهای اطراف مهریز رها شد.

  • نویسنده : چاوشیان
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا