یزد فردا: معاونت خدمات شهری شهرداری یزد در نشستی که به منظور ساماندهی و بررسی اولیه تجهیزات سایت کمپوست شهر یزد در دفتر معاون خدمات شهری برگزار شد، حسین صالحیان ضمن بیان اهمیت نقش راه اندازی این سایت درکمک به مدیریت شهری اظهار داشت: راه اندازی سایت کمپوست، هم به عنوان منفعت محیط زیستی و هم به عنوان چرخه درآمدزایی مورد توجه مدیران شهری و شهروندان می باشد که با توجه به حجم تولید ۳۰۰ تن زباله روزانه در شهر یزد و همچنین اقداماتی که تاکنون در زمینه جمع آوری و تفکیک پسماند از مبدا در شهر انجام گرفته است می تواند در راه اندازی و کمک به شروع این اتفاق حائز اهمیت باشد.

در ادامه این نشست حمید رضا رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد به ارائه گزارش اقدامات و تجهیزات مورد نیاز در راه اندازی سایت کمپوست اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و همچنین تاکید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، برای تسریع در راه اندازی سایت تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا