همه طرحهای عجیب و غریب شورانشینان گرفته تا مصوبات محیرالعقول شورای شهر یزد را می توان تحمل کرد اما دوچرخه سواری اعضای شورای شهر تحمل ناپذیر است. اما سوال است چرا در صحن دوچرخه فوق هوشمند تست شده است؟


سوال کننده: محمد حسین تقوایی زحمتکش - خبرنگار

همه طرحهای عجیب و غریب  شورانشینان گرفته تا مصوبات محیرالعقول شورای شهر یزد را می توان تحمل کرد اما دوچرخه سواری اعضای شورای شهر  تحمل ناپذیر است. اما سوال است چرا در صحن دوچرخه فوق هوشمند  تست شده است؟
عزیزان شورای اسلامی شهر یزد حتمی سرمای هوای یزد سبب شده نگران آنفولانزا شدند و ترجیح دادند در صحن گرم و نرم شورای شهر دوچرخه ها را امتحان کنند؟
یا  عضو شورای شهر می بایست روی موکت و فرش دوچرخه سواری کند دور از شان و منزلت اعضای بوده که در خیابان و سطح شهر دوچرخه سواری کنند و ترجیح دادند به جای هزینه فرش کردن خیابان و دوچرخه سواری، همان صحن آزمایشات دقیق خود را انجام دهند.
حتی این هم قابل قبول که به فرض در صحن شورای دوچرخه های فوق هوشمند ا تست زدید دیگر دلیل اینهمه شوق و ذوق  و عکاسی  و انتشار آن در شبکه مجازی و رسانه ها درکش به عقل من  یکی نمی رسد.
اما عزیزان و دوستانم در شورای شهر یزد، شورای شهر، صحن شورا و کسوت شورا نشینی حرمت دارد کمی هم به فکر مردم باشید حداقل قبول زحمت کرده و در خیابان و کوچه آزمایشات را انجام می دادید،بهتر نبود؟  البته منتظر پاسخ شورای شهر یزد هستیم!

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا