دکتر محمد رضا ملک ثابت ضمن تایید خبر یزدفردا توضیحاتی را ارائه دادند

پیگیری یزدفردا در رابطه با سرقت کتابهای کنجینه نسخ خطی کتابخانه وزیری یزد 

فیلم:گفتگو با دکتر محمد رضا ملک ثابت مدیر جدید کتابخانه وزیری یزد 

تهیه شده توسط گروه خبر یزدفردا 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا