به دنبال اعتراضات گسترده مردمي درخصوص مشكلات ايجاد شده به دليل عبور و مرور كاميونها و تريلي هاي حامل بار معادن سنگ, راه های دسترسي غيرمجاز معادن سنگ مسدود گرديد .

محسن اختياري : به دنبال اعتراضات گسترده مردمي درخصوص مشكلات ايجاد شده به دليل عبور و مرور كاميونها و تريلي هاي حامل بار معادن سنگ از مناطق مسكوني روستايي ، و نيز با توجه به تخريب وسيع راهها بخصوص روكش هاي آسفالتي در محورهاي روستايي بواسطه بارهاي سنگين و توناژ غير مجاز ، قريب به 20 راه دسترسي غيرمجاز معادن سنگ در منطقه دهستان دهشير با حضور نمايندگان دادستان و اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان تفت مسدود گرديد .

لازم به ذكر است يكي از مهمترين عوامل خرابي راهها بخصوص روكش هاي آسفالتي حمل بارهاي سنگين وتوناژ غير مجاز از جاده ها بويژه راههاي روستايي مي باشد .

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/8_1.JPG

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/07_34.jpg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/6_1.JPG

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/4_1_1.JPG

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/3_1_1.JPG

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/2_1_1.JPG

 

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا