تصویب پرداخت صد میلیون به همایش برگزارشده سایه های فیروزه ای توسط ارشاد استان
قسمت پنجم
بر اساس لایحه شهرداری مصوب شد مبلغ صد میلیون تومان به موسسه فیلم سازان کویر برای برگزاری این همایش پرداخت شود

نماینده شورا در این همایش رقم پرداختی ارشاد را 70 میلیون و هزینه های ایاب و ذهاب و نظارت علمی را توسط دانشگاه و این هزینه هم مشارکت شهرداری دانست .
پیشنهاد شد از مقالات علمی استفاده شود و یک جلد کتاب مقالات ارائه شده به اعضا شورا تقدیم شود

پس از بررسی 50 دقیقه ای و نظر مخالفان وموافقان لایحه تصویب شد
ادامه دارد
منتظر گزارشات بعدی از این جلسه باشید

 

تلگرام یزدفردا 

https://t.me/yazdfarda/22231

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا