یزدفردا :سيدمهدی طلائی مقدم معاون استاندار خراسان جنوبي و فرماندار ويژه سابق شهرستان طبس  برای حضور درحوزه فردوس ،طبس ،بشرویه و سرايان ثبت نام کرد.

به گزارش یزدفردا : سيد مهدی طلائي مقدم در گفتگو با یزدفردا ضمن تایید خبر فوق اظهار داشت :با توجه به درخواست گروهها و افراد مختلف در دو طیف سیاسی و همچنین مردم قدر شناس این حوزه و همچنین اشراف کامل به پتانسیل های موجود منطقه که تنها در سایه وحدت اجتماعی می توان از این پتانسیلها استفاده نمود ،تصمیم به ثبت نام گرفتم و امیدوارم بتوانم در صورت رأی اعتماد مردم شریف این حوزه ، خدمت مناسب و در خور شأن مردم قدر شناس و همیشه در صحنه این منطقه البته با همراهی تمامی مردم انجام دهم .

وی در ادامه با خاطرنشان کردن اینکه مردم این حوزه یک استثناء در ایران هستند ،گفت:حس همراهی و یکدلی و ایثار مردم این حوزه چه طبس و چه فردوس و بشرویه و سرايان مثال زدنی  و مشابهتی با هیچ منطقه ای در ایران ندارد و قطعا می توان با حمایتهای مردمی کارهای بزرگی را صورت داد .

براساس همین گزارش طلایی مقدم که در کارنامه خود بخشداری عشق آباد ،شهرداری مهریز ،فرمانداری موفق شهرستان بافق در استان یزد و همچنین معاونت استاندار خراسان جنوبي و فرمانداری ويژه شهرستان طبس دارد که توانست با حضورش در این شهرستان بر طبل اتحاد بکوبد و با اتحاد تمام گرایشهای سیاسی  در طبس خدمات موثری برای این شهرستان در خصوص اشتغال و جذب سرمایه گذاران انجام دهد .

طلائی مقدم پس از حضور در طبس توانست یک جو تعاملی را ایجاد کرده و فاصله ایجاد شده بین ائمه جمعه خصوصا مرحوم مهاجریان با دولت را به همراهی بدل کند و حواشی را از تمام مسایل شهرستان دور کند و کمتر شاهد درگیری های جناحی در زمان حضور وی در این شهرستان بودیم .

به گزرش "یزدفردا" که  در گزارش میدانی از این شهرستان که بزودی در یزدفردا منتشر می شود توانست  نظرات موافق با حضور وی را به وضوح ثبت کند و قطعا با حضور وی اقشار مختلف سیاسی و اقشار عمومی در این حوزه او را همراهی خواهند کرد .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا