مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مهارت آموزی به 926 نفر در زندان طی شش ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

یزدفردا:مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مهارت آموزی به 926 نفر در زندان طی شش ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.


 علی افضلی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد در مورد اجراي دوره هاي  آموزش مهارتي در زندان گفت : با توجه به اينكه ريشه بسياري از جرائم در بيكاري، فقر و عدم مهارت هاي شغلي است به همين دليل توانمندسازي زندانيان در زمينه فراگيري مهارت هاي فني و حرفه اي در اشتغال آنان بعد از آزادي بسيار حائز اهميت است. آموزش در زندانها علاوه بر نقش سازنده و تقويت روحيه خودباوري موجب تضمين اشتغال و تامين معاش آينده مددجويان و همچنين بازگشت موثر آنان به جامعه مي شود.
علی افضلی نیز در ادامه، هویت بخشی و حفظ کرامت زندانیان را به عنوان بخشی از جامعه، مهم و حائز اهمیت تلقی کرد و عنوان نمود: اداره آموزش فنی و حرفه ای در راستای فعالیت های آموزشی و هدفمند کردن اقدامات تربیتی از تمام منابع و تجهیزات خود برای همکاری با مجموعه زندان های استان استفاده می کند و امید است با تعامل مطلوب طرفین، فرایند دستیابی به اهداف سازمانی بهبود یابد.
افضلی  افزود: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای یزد توانسته است در 6 ماهه سال جاری، 926 نفر دوره آموزشهای مهارتی را به زندانیان این استان ارائه نماید که از این تعداد 145 نفر خانمها و781 نقرآقایان شامل می شوند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا