یزدفردا:یک واحد غیرمجاز تخلیه و بارگیری خاکهای فولادی در شهرستان میبد تعطیل شد.به گزارش یزدفردا :واحد تعطیل شده در شهرک صنعتی میبد در محدوده شرکت های غذایی افدام به 
 تخلیه و بارگیری خاکهای فولادی، و  ایجاد مزاحمت و آلودگی شدید،و به دلیل فعالیت بدون مجوز و غیرمجاز و با هماهنگی مراجع قضایی از فعالیت واحد جلوگیری و واحد مزبور تعطیل شد.

گفتنی است با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد و دستور دادستان شهرستان میبد  اینواحد تعطیل شد


بنیامین عندلیب.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا