روز گذشته متین ستوده یکی از بازیگران سینما و تلویزیون به دلیل پوشش نامناسب در اکران خصوصی یک فیلم سینمایی به دادسرای ارشاد احضار و با قرار کفالت آزاد شد.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/98-07-c35-3531.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87.jpg

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا