یزدفردا "،غلامعلي نيستاني، عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي  گفت ضمن اعلام اين مطلب افزود:ظهر چهارشنبه سايت فوق الذکر خبري را از نشريه اکونوميست با تيتر" اکونوميست اعلام کرد: افزايش 600 ميليارد دلاري بدهي‌هاي خارجي ايران در سال جاري" منتشر نمود ، حال آنکه با مطالعه متن خبر مشخص مي شد که اکونوميست افزايش بدهي خارجي ايران در سال 2009 را 600 ميليون دلار ذکر کرده است!
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي در ادامه تاکيد کرد: اين سياه نمايي و 1000 برابر کردن عدد بدهي خارجي کشور همه ماجرا نيست.
نيستاني افزود:اگر گزارش اکونوميست را به دقت مطالعه کنيد مشخص مي شود آنچه که به عنوان بدهي مطرح شده در واقع بدهي و وام نيست بلکه تعهدات مالي ناشي از گشايش اعتبارات اسنادي و عملکرد مالي ناشي از سياست بيع متقابل در دولت هشتم است.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي در ادامه تاکيد کرد:سياه نمايي اين سايت مدعي اصلاحات عليه دولت نهم در شرايطي است که اکونوميست به صراحت در گزارش خود اعلام مي کند که سياستهاي دولت احمدي نژاد باعث خواهد شد طي دوسال آينده حجم تعهدات مالي ايران از 21 ميليارد دلار به 18 ميليارد دلار کاهش يابد و اين بدان معناست که دولت نهم در مسير کاهش تعهدات مالي خارجي به ميزان 17 درصد در سال ، گام برداشته است.
اين استاد دانشگاه در پايان ابراز اميدواري کرد با حاکم شدن اخلاق و انصاف در رقابتهاي انتخاباتي ، شيوه سياه نمايي و تخريب از اردوگاه مخالفان دولت نهم رخت بربندد.

یزد فردا110

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا