یزدفردا :خط چهارم تـوسعه معدن چادرملو با ظرفیت تولید سالانه 1.7میلیون تن سنگ آهن کنسـانتره بعدازامروز(چهارشنبه ) با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید .
براساس اين گزارش این خط با بیش از 680 میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسیده است.
بیشتر مراحل اجرایی سه خط قبلی این معدن را طـرف خارجی اجـرا کرده بود ، در حالی که 65 درصد خط چهارم را نیروهای متخصص داخلی راه اندازی کرده اند.

با افتتاح خط چهارم توسعه معدن چادرملو ، ظرفیت تولید 4 خط درمجموع به حدود 7 میلیون تن سنگ آهن کنسانتره در سال می رسد .
رئیس جمهور پس از بهره برداری از خط چهارم توسعه معدن چادرملو ازمراحل آن بازدید و با مدیران ، متخصصان و کـارگران حاضر در مجتمع در فضایی صمیمی گفتگو و از زحمـات آنان قدردانی کرد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا