بسم الله الرحمن الرحيم

یزدفردا :اللهم‌ عجل‌ لوليك‌ الفرج‌ والعافية والنصر واجعلنا من‌ خير اعوانه‌ و انصاره‌ والمستشهدين‌ بين‌ يديه
شما اهل زيارت هستيد و زيارت جامعه كبيره را خوانده ايد كه در آن خطاب به ائمه مي فرمايد : «شما استوارترين صراط و راه هستيد» عزيزان من هر كس كه در صراط مستقيم الهي قرار گيرد، اسوه والگو خواهد شد و سرسلسله همه انبيا الهي و اوليا، پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) است كه خداوند در حق او مي فرمايد: الگوي نيكو در وجود نيكوي پيامبر گرامي اسلام متجلي است. پيامبر عظيم الشأن در همه اوصاف و اخلاق و رفتار، الگو بودند. جامعه اي هم كه درصراط مستقيم الهي حركت كند، او هم اسوه و الگو خواهد بود. پيامبر ما در اخلاق، سرآمد روزگاربودند و سرآمد همه تاريخ بشريت هستند. جامعه اسلامي بايد از بهترين اخلاق برخوردار باشد .يعني وقتي مي بينيم پيامبر عزيزمان اهل اين ويژگي هاي برجسته هستند؛جامعه اسلامي هم بايد داراي اين ويژگي ها باشد . پيامبر ما اهل گذشت ،عفو ، حلم و كرامت ، سخاوت و صبر واستقامت و اهل خيرخواهي براي همه بشريت بودند . پيامبر اهل رأفت و مدارا و نرم خويي با مردم بودند . پيامبر اسلام اهل صدق و امانت داري بوده و همه انسانها را محترم مي شمردند . او اهل ايثار و فداكاري بود .
او مدافع مظلومان و در مقابل ظالمان بود. بنابراين آحاد جامعه اسلامي نيز بايد متوجه اخلاق پيامبر و در جهت خصوصيات پيامبر حركت و تلاش كنند خود را به اخلاق پيامبري نزديك كنند.چنين جامعه اي يعني جامعه اي كه تلاش كند شبيه پيامبر شود، اخلاق نبوي پيدا مي كند .جامعه اي كه مردم در آن پيامبر و امام شان را تبعيت كنند، چنين جامعه¬اي حليم ، بردبار و صبور و نجيب ، سليم و كريم و امين و صديق خواهد بود. چنين جامعه اي مدافع مظلوم و دشمن ستمگر و امت وسط و الگو و نمونه خواهد شد .
پيامبر ما عادل و مامور به قسط وعدالت بودند.جامعه تابع پيامبر ، هم در بين خود و هم در ارتباط با ساير ملل و كشورها و دولت ها امتي عدالت گستر باشد .اگر پيامبر امر به معروف و نهي از منكر مي كرد جامعه الگو هم بايد همين سيره را تبعيت كند .اگر ما از پيامبر تبعيت كنيم اگر ويژگي هاي پيامبر را در جامعه زنده كنيم بدون ترديد، شاهد و الگو و نمونه و حجتي براي ساير ملت ها خواهيم شد. براي اينكه شما شاهد بر بشريت باشيد پيامبر هم آنگاه شاهد بر امت و ملت خواهد بود.
از وظايف و ويژگي هاي دولت اسلامي آن است كه لوازم و مقدمات و مقتضيات لازم را براي نيل مردم و جامعه به نقطه الگو و شاهد و وسط فراهم كند. يعني اينكه دولت اسلامي بايد مروج ارزش هاي انساني باشد. بايد مروج و متعهد به اخلاق حسنه باشد. البته در اين جا بيشتر خطابم به همكارانم در سراسر ايران در دستگا هاي اجرايي، كاركنان و كارمندان عزيز است. در همه قوا ، قوه قضاييه، قوه مقننه و در قوه اجرائيه هر كس هر جا هست بايد متعهد به اخلاق حسنه باشد. متعهد به سلم و صبر و حلم و بردباري و امانت و عدالت باشد ،متعهد به دفاع از حقوق مردم و خدمتگزاري به مردم و وفاداري به آرمان هاي ملت بزرگ ايران باشد.
هر كسي، هر نهادي و دستگاهي در سراسر ايران زمين بايد بر حسب وظايف خود در بستر عدالت و اخلاق كريمه و مجاهدت و وظيفه شناسي و استقامت در راه خدمت به مردم قدم بردارد.
البته مردم هم بايد كمك كنند هم خود متخلق به اخلاق نبوي باشند و هم يكديگر و جامعه را به اخلاق نبوي و هم حكومت و دستگاه هاي حكومتي را به ايمان، عمل صالح ، حق و به صبر دعوت كنند.
خدا را سپاسگزاريم كه ملت عزيز ما در سرتاسر ايران زمين در مسير تبعيت از اخلاق پيامبر گرامي اسلام هستند و مردم استان يزد و مردم شهر يزد در اين مسير پيشگام ، پيشتاز و الگوي ملت عزيز ايران هستند.
همه عاشق و تابع پيامبر گرامي اسلام و اولياي الهي هستند، پشت سر آنان حركت مي كند. مردم استان يزد خواهان كرامت هاي اخلاقي پيامبر اسلام، عدالت علوي ، رافت و محبت و برقراري و استقرار حكومت مهدوي در همه جهان هستند. ما خدا راسپاسگزاريم كه قطره اي از اقيانوس بي كران اين مردم مومن و شرافتمند هستيم .
يك جمله هم در سياست خارجي خدمت شما عرض كنم. مي بينيد صحنه جهان را. وضعيت امروز بشريت را مي بينيد. به خاطر دوري از اخلاق نبوي و تبعيت از فرهنگ پيامبر گرامي اسلام و پيامبران جهان درچه وضعيتي قرار دارد . برخي از كشورها و دولت هاي زورگو ، قدرت نظامي و تبليغاتي و اقتصادي خود را پايه حق بيشتر و برخورداري از حقوق بالاتر در روابط بين المللي قرارداده اند . فكر مي كنند چون قدرت بيشتر دارند پس حق بيشتري هم بايد داشته باشند. يكي از وجوه اين زياده خواهي و زياده طلبي آنها ادعاي رهبري جهان است .خود را رهبر جهان مي دانند مي خواهند بشريت را رهبري كنند. مي خواهند در تمام امور جهان مداخله كنند و مناسبات جهاني را به سمت دلخواه خود هدايت كنند.
من مي خواهم خطاب به آنها بگويم اگر زور و قدرت نظامي يا اقتصادي يا سياسي پايه رهبري باشد اين همان منطق ديكتاتوري است .ديكتاتوري يعني كساني كه قدرت بيشتري دارند براي خود حق اعمال نظر و مديريت و پيشبرد امور ديگران را قائل هستند. ديكتاتوري يعني اعمال قدرت و رهبري بر اساس زورگويي و خودكامگي. بنابراين كساني كه ادعاي رهبري جهان را صرفاً بر پايه قدرت نظامي و اقتصادي خود دارند، اين ها جلوه اعلاي خودكامگي و ديكتاتوري هستند . رهبري از منظر ملت ها داراي ويژگي ها و شرايطي است. اولا بايد مورد اقبال ملت ها و دولت باشد. چه كسي در دنيا به اين قدرت هاي زورگو اجازه داده است كه خود را رهبر جهان بنامند؟ چه كسي به آنها اختيار داده كه در مسائل جهان و در امور ملت ها و بين ملت ها مداخله كنند؟ در كجاي دنيا ملت ها اعلام نظر كرده اند و يا راي داده اند كه دو سه تا دولت زورگو خود را قيم همه جهان و قيم همه ملت ها بداند؟ امروز ما مي بينيم موضوع معكوس است ،يعني ملت هاي عالم از رفتار ، عملكرد ، زورگويي ها و از دخالت هاي بيجاي اين دولتها متنفرند . ملت ها مي خواهند كه اين دولت ها دست از سر جامعه بشري بردارند و فقط به امور ملت خودشان رسيدگي كنند.
اولين شرط رهبري ، عدالت است . شما كه مدعي هستيد دنيا را رهبري كنيد ،آيا به عدالت پايبند هستيد؟رفتار شما نشان مي دهد كه از بنيان با عدالت دشمن هستيد و نسبت به عدالت كينه داريد و همه وجوددر نقطه مقابل عدالت است . اگر شما به عدالت پايبند بوديد، به حقوق و سرزمين ديگران تجاوز نمي كرديد، سرزمين هاي ديگران را اشغال نمي كرديد ،در امور ديگران دخالت نمي كرديد، از ستمگران حمايت نمي كرديد.در صحنه غزه همه ملت ها آمدند و جنايتكاران ، كودك كش ها و آدم كش¬هاي صهيونيست را محكوم كردند .شما چرا از آنها حمايت كرديد؟ به چه دليل از آدم كشي و از جنايت حمايت كرديد؟شما اگر پايبند عدالت هستيد چرا در هر نقطه دنيا، يك دولت ديكتاتوري وجود دارد و شما آن را حمايت مي كنيد؟ اگر طالب عدالت هستيد چرا سازمان هاي بين المللي را تحت سيطره خود قرار داديد؟ و اجازه نمي دهيد براساس عدالت، حقوق ملت ها را تبيين كنند ؟ چرا شوراي امنيت را از خاصيت انداختيد وبه يك ابزاري در دست ديكتاتوري خودتان تبديل كرديد؟
شرط دوم رهبري پايبندي به اخلاق و معنويت و حقوق انسانها است .در نظام هاي حكومتي و سياسي شما معنويت و اخلاق جايي ندارد، خودتان اعلام مي كنيد كه اخلاق در سياست ما جايگاهي ندارد. پس چگونه مي خواهيد براساس اخلاق و لطف و محبت ،رابطه بين ملت ها را تنظيم كنيد. اگر اخلاق در بين شما جايي داشت اين قدر دروغ نمي گفتيد و فريبكاري نمي كرديد .اين قدر حقوق ملت ها ضايع نمي كرديد اين مقدار در مناسبات جهاني خشونت و كينه ورزي و دشمني را وارد نمي كرديد.اين همه زندان هاي مخوف در دنيا برپا نمي كرديد. مردم دنيا سياست بدون اخلاق و معنويت را نخواهند پذيرفت.
شرط سوم رهبري اين است كه شايستگي برقراري صلح و امنيت را در جهان داشته باشيد.شما خودتان از پايه هاي اصلي ناامني در جهان هستيد. در هر نقطه جهان كه ناامني است، پاي يكي از دولت هاي زورگوو خودخواه ديكتاتور در ميان است . اگر شما پايه ناامني نيستيد در افغانستان ، عراق، خاورميانه و آفريقا چه مي كنيد؟ هر جا شما حضور نظامي پيدا مي كنيدآنجا دچار ناامني مي شودوصلح وبرادري فراموش مي شود.اگر شما دنبال صلح هستيد پس اين همه زرادخانه هاي سلاح هاي كشتار جمعي و هسته اي براي كيست؟ چرا 10 هزار_ 10 هزار كلاهك هسته اي ذخيره مي كنيد. آيا كلاهك هسته اي براي صلح و امنيت و دوستي بين ملت ها است؟ و يا براي كشتن ملت ها است؟ بدانيد كه ملت ها تهديد جهان را با شعار حفظ صلح هيچ گاه باور نخواهند كرد.
بنابراين شما صالح براي رهبري جهان نيستيد .اگر فرصتي فراهم بشود كه از ملت ها در يك فضاي آزاد نظرخواهي كنيم، بدون ترديد راي قاطع ملت ها در عدم صلاحيت و شايستگي شما براي رهبري جهان و دخالت در امور جهان است .
برقراري عدالت ، حفظ حقوق ملت ها، كمك به پيشرفت و تعالي كشورها ،كمك به دوستي و برادري و حفظ امنيت و صلح ،نيازمند انسان هاي صالح و خداپرست ، پايبند به عدالت و انسان هاي الهي است .صالحان ، موحدان و متعهدان به عدالت و حقوق ملت هاي هستند كه صلاحيت رهبري بين المللي را دارند. توصيه ملت ما به شما اين است كه وضعيت خود را اصلاح كنيد،وضعيت خود راتغيير دهيد. تغييرات بنيادين و حقيقي ، از جهت گيري عليه ملت ها به سمت جهت گيري به نفع ملت ها ،از كشتار ملت ها به سمت تواضع و فروتني و خدمت به ملت ها، از تهديد به ملت ها به سمت حضور دربرابر حقوق ملتها ، از بي احترامي به ملتها به سمت احترام به ملت ها ، از فرياد زدن عليه ملت ها به تلاش براي ايجاد برادري بين ملت هاست . اين پيام ملت ايران است. ملت ايران همه بشريت را دوست دارد .خواهان صلح و عزت و كرامت ، پيشرفت و امنيت براي همه ملتها است وبه شما نصحيت مي كند كه برگرديد به راه ملت و انبيا الهي و تنها راه سعادت ،صراط مستقيم ، راه خدا و انبيا و اوليا است و آن راهي است كه ملت ايران امروز با وحدت و عزت و حركت پشت سر رهبري عزيز ،اين راه را مي پيمايد و به شما مي گويم اگر از تلاش براي حركت در راه مستقيم الهي خودداري كنيد، اگر بر جنايت هاي گذشته اصرار كنيد ،اگر بخواهيد مشي گذشته را با ادبيات جديدي دنبال كنيد، بدانيد كه سرنوشت آقاي بوش در مقابل شماست .آينه عبرت شمااست. هر كس كه سرنوشت بوش را ببيند اما همان اهداف و جهت گيري بوش را دنبال كند، بداند كه اين بار خيلي زودتر ،سرنوشتي بدتر و ذليلانه تر از آقاي بوش در انتظار آنان خواهد بود.
اما عرض دومم درباره استان يزد است. من مي خواهم خيلي كوتاه درباره سفر اول و برخي از برنامه هاي كه در سفر دوم در دستور كار است مطالبي را بيان كنم .
در دور اول سفرها يك مجموعه اي از مصوبات را داشتيم .در مجموع تصميمات خوبي بود .خوشبختانه حركت مردم يزد در جهت ساختن و پيشرفت يك حركت قوي ، محكم و اصولي است .
علاوه بر مصوبات استان، مردم يزد خودشان صدها كار بزرگ را در اين فاصله انجام دادند كه من صميمانه از همه شما تشكر مي كنم. در مصوبات دولت هم بخش مهمي اجرايي شده است ويا به پايان راه رسيده است و يا در مسير اجرا است و در مجموع براساس گزارشي كه به من داده اند، شصت درصد كل كارها پيشرفت داريم، 85 درصد تمام شده است و برخي در مسير اجرااست .
در اشتغالزايي ، در كاهش بيكاري، در توسعه صنعت و معدن در سه پروژه فولاد كه خوشبختانه اجراي آنها آغاز شده كارهاي خوبي انجام شده است. اميدوارم همه مصوبات سفر اول به سرعت تكميل شود. ما امشب در چند كارگروه تخصصي تمام كارهايي كه دولت بايد انجام بدهد ،موانعي را كه بايد برطرف كند اينها را مورد برسي قرار خواهد داد .وزرا و معاونين به شهرستانها خواهند رفت هم عرض ادب به مردم خواهد داشت و هم در شوراهاي اداري كارها را بررسي مي كنند. جمع بندي كارگروه ها و شوراهاي اداري ، ان شا الله فردا در جلسه دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
از مصوبات دور دوم ان شا الله احداث بيمارستان ، جايگزين بيمارستان شهيد رهنمون و توسعه بيمارستان هاي خاتم ،ابركوه و بافق خواهد بود.
موضوع ديگري كه در دستور كار است ان شاالله تصويب مطالعه و احداث آزادراه نايين به يزد و سيرجان خواهد بود.
موضوع ديگري كه در دستور كار است ان شا الله تصويب اتصال راه آهن يزد به اقليد و شيراز خواهد بود.
ان شاالله براي توسعه صنعتي استان پانزده طرح بزرگ صنعتي با 774 ميليارد تومان سرمايه گذاري به تصويب دولت خواهد رسيد. ان شاءالله 11 منطقه نمونه گردشگري به تصويب دولت خواهد رسيد.شهر ميبد به عنوان اولين شهر گردشگري طبيعي استان به تصويب خواهد رسيد.
در دور اول سفرها ،18 سالن ورزشي به تصويب رسيد. برخي از طرح ها تمام شده و طبق گزارشي كه داده اند ان شاالله مابقي هم تا پايان سال اتمام خواهد رسيد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا