یزدفردا -حسن حیدری :لشكر قابلمه بدست‌ها از سر گرسنگي و چون صبحانه، ناهار و شام رايگان مي‌دادند به استقبال احمدي‌نژاد آمده‌بودند.

*عكس‌هاي موجود واقعي نيست و با فتوشاپ جمعيت زياد نشان داده شده‌است در صورتي كه استقبال از رئيس‌جمهور بسيار سرد بود.

*از استان‌هاي همجوار يزد از جمله كرمان، اصفهان، فارس و... سرويس و اتوبوس رايگان گذاشته بودند تا مردم را براي استقبال از احمدي‌نژاد به يزد بياورند.*به هر نفر كه از شهرهاي ديگر به يزد مي‌آمد 10 هزار تومان مي‌دادند و اين از مصوبه‌هاي جلسه استاندار با فرمانداران بوده‌است.

*مردم داشتند اتفاقي از خيابان‌هاي يزد عبور مي‌كردند اما عوامل دولت نهم با زيركي يكباره احمدي‌نژاد را وسط مردم آورده و عكس‌هاي لازم را گرفتند.*اصلاً احمدي‌نژاد به يزد نرفته و ما او را امروز و درست در همان لحظه در تلويزيون ديديم، او چطور مي‌تواند همزمان هم در صدا و سيما و هم در يزد باشد.

*به مردم گفته بوده و در يزد اعلام كرده بودند كه قرار است .... به استان سفر كند اما نامردها بجاي ....، احمدي‌نژاد را بجاي ....؛ اينكه مي‌بينيد خيل جمعيت در عكس احمدي‌نژاد را دنبال مي‌كنند براي اين است كه مي‌خواهند به او بگویندبه او رای نخواهند داد .

*اگر كل خيابان را 4كيلومتر بگيريم، عرض آن هم 4 متر است و اگر در هر مترمربع 5 نفر هم در نظر بگيريم نهايت جمعيت استقبال كننده از احمدي‌نژاد در يزد 8 هزار نفر آن هم با خوش بيني مي‌شود.* بسياري از مردم كه شما در تصاوير مي‌بينيد براي رفتن به سينما، خوردن ساندويچ و پيتزا، گرفتن چك‌هايشان از بانك، پياده‌روي، خريد لباس و... از خانه بيرون آمده بودند اما به دستور استاندار فقط مغازه ها و بانك ها و... كه در مسير حركت احمدي‌نژاد بود باز بود و بقيه همه را بسته بودند همين شد كه 8 هزار نفر در استقبال احمدي‌نژاد حضور داشتند وگرنه 3 هزار نفر هم نمي‌شدند.

*آقايان .......و... از مردم خواسته بودند تا مردم در صحنه بيايند و مقبوليت مردمي نظام را نشان دهند وگرنه آبروريزي مي‌شد.

*کل توپخانه ها و پادگان ها و سربازخانه ها و آشپزخانه ها و ... نیروهای لباس شخصی خود را برای استقبال احمدی نژاد فرستاده بودند ما که دیدیم داشتند لباس هایشان را عوض می کردند.

* اداره ثبت احوال یزد نیز در راستای افزایش جمعیت استقبال کننده حدود ۱۰۰هزار شناسنامه جعلی درست و آن را بین مردم توزیع کرد.شايد هم ما زيادي خوش‌بين هستيم و جمعيت را زياد مي‌بينيم اما واقعيت چيز ديگري است.يادم رفت بگويم چيزهايي كه نوشتم هذيان‌گويي‌هاي برخي‌ها است كه من از ايشان اسم نمي‌برم.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا