اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (11) -دومین سفر استانی رییس جمهور(47)
استقبال کم نظیر مردم استان یزد از رییس دولت نهم دکتر محمود احمدی نژاد -
عکس از مجید بهجت خبرنگاریزدفردا     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

یزدفردا

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا