اختصاصی یزدفردا :گزارش تصویری (5) مشروح گزارشات تصویری 1تا 4-دومین سفر استانی رییس جمهور(41)

 استقبال کم نظیر مردم استان یزد از رییس دولت نهم دکتر محمود احمدی نژاد -

عکاس :مجید بهجت خبرنگاریزدفردا

 

 

 


سایت خبری یزد فردا

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت خبری یزد فردا

 

 

 

سایت خبری یزد فردا
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ادامه دارد
یزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا