در پي راه اندازي نمايشگاه سي ساله دست آوردهاي انقلاب اسلامي دستگاههاي دولتي استان و حضور شركت مخابرات استان دراين نمايشگاه ، پس از مراسم افتتاحيه ي اين نمايشگاه فلاح زاده استاندار يزد ضمن بازديد از غرفه ي اين شركت در جريان عملكرد سي ساله ي مخابرات استان قرار گرفت.

شايان ذكر اينكه ، مخابرات استان يزد در اين نمايشگاه ضمن ارايه گزارش دستاوردهاي سي ساله ي انقلاب در زمينه ي مخابرات و ارتباطات اقدام به برگزاري مسابقه ي بزرگ سي سال انقلاب و ارتباطات با يكصد هديه ارزنده نموده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا