یزدفردا "جلسه ستاد تهسیلات سفرهای دائمی استان با محوریت نوروز 88 با حضور استاندار محترم وسایر اعضای ستاد در سالن مرحوم حمیدیا در محل استانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد:در ابتدای جلسه  مهندس سیفی رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان گزارشی از عملکرد ستاد تهسیلات سفرهای دائمی در نوروز87 ارائه کرد وبه موضوع آمار و ورود وخروج،اسکان وبازدیدهایی که در نوروز امسال انجام شده است ودرصد رشد وافزایش آن نسبت به سال گذشته پرداخت.

وی پیش بینی نمود امسال ورود گردشگران به بیش ازسه میلیون مسافرخواهد رسید.وی ضمن تشکر از اعضای ستاد خاطرنشان کرد فعالیت وتلاش مستمر اعضا به موجب رتبه برتری استان در رضایت گردشگران در کشور گردید.
در ادامه چند تن از اعضاء ستاد نظرات خود را راجع به مشکلات و برنامه های مختلف در خصوص ارائه خدمات وامکانات به گردشگران در نوروز اشاره کردند. 
فلاح زاده استاندار یزد به دیدگاههای مختلف در گردشگری اشاره کرد.دیدگاه موافق را رونق اقتصاد بازار وکسب درآمد گردشگری دانست ودیدگاه مخالف را،چالش های فرهنگی بیان کرد وافزود هردیدگاه باید دیدگاه دیگر را اصلاح کند وبهترین ملاک را کتاب خدمات متقابل اسلام وایران،نوشته شهید دکترمطهری معرفی نمود.
درپایان جلسه مقرر شد نظرات اعضای ستاد به صورت مکتوب جمع آوری گردد ونتیجه آن به صورت دستورالعمل صادر وبه دستگاههای مربوطه ابلاغ گردد.
ضمنا فرمانداران شهرهای مختلف استان به عنوان روسای تهسیلات شهرستان معرفی گردیدند ومقرر شد جلساتی جهت برنامه ریزی با اعضاء ستاد داشته باشند،وهمچنین مقرر شد با حضور دستگاههای فرهنگی ومشاور فرهنگی استاندار در خصوص برنامه های فرهنگی نوروز 88برنامه ریزی وهماهنگی های لازم صورت پذیرد ودر جلسه آتی ستاد ارائه شود.

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا