یزدفردا "معاون طرح وبرنامه سازمان ملی جوانان با هیئت همراه از سازمان جوانان استان یزد بازدید کرد
در نشستی که " محمد صادق اکبری" در آغاز ورود به سازمان جوانان با کارمندان این سازمان داشت با صلوات برمحمد وآل محمد وبا تقدیر از کلیه کارمندان سازمان گفت: خوشبختانه در شش ماهه اول سال 87 سازمان جوانان استان یزد دربحث ساماندهی امور جوانان رتبه دوم را داشته و" محمد رضا فلاح زاده" استاندار یزد در جشنواره بزرگ مطلع عشق جزء سه استاندار برتر کشور شناخته شده است.
وی با اشاره به گوشه ای از فعالیت های سازمان ملی جوانان دردولت نهم از برنامه های خوب این سازمان در حال حاضر وآینده خبر داد.
معاون طرح وبرنامه سازمان ملی جوانان با اشاره به این که در دولت نهم توجه ویژه ای به حوزه جوانان شده است گفت: در آغاز عملکرد دولت نهم سمت ریاست سازمان ملی جوانان که به عنوان مشاور رییس جمهور مشغول فعالیت بوده است به سمت معاون رییس جمهور ارتقا پیداکرده است.
" محمد صادق اکبری" با تاکید بر به نقش ستادی سازمان ملی جوانان در نهادینه کردن نقش جوانان در جامعه از اضافه کردن رشته مطالعات جوانان در چند دانشگاه کشور خبر داد وافزود: دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر این رشته انتخاب شده است.
وی از برگزاری نشست 28 و29 ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور شخص ریاست جمهور خبرداد افزود: مصوبات نشست 29 ستاد ساماندهی رخداد چشمگیری در رابطه با بحث ازدواج جوانان در کشور خواهد داشت.
معاون طرح وبرنامه سازمان ملی جوانان در پایان از ا ین که بعد از 30 سال سند توسعه فرابخشی ساماندهی امور جوانان در کشور تدوین شده است اظهار خرسندی کرد.
در ادامه این نشست " مهران اژدرپور" مشاور جوان استاندار ومدیر سازمان جوانان استان یزد گوشه ای از عملکرد این سازمان را از زمان مدیریت خود تاکنون برای حاضران گزارش داد.
گفتنی است در این بازدید یک روزه معاون طرح وبرنامه وهیئت همراه سازمان ملی جوانان از کلیه واحد های سازمان جوانان استان یزد ، ستاد ساماندهی امور جوانان، شورای هماهنگی وسمن های فعال بازدید نمودند.

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا