یزدفردا "به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم اردکان در مجلس :نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه ايي به استاندار يزد ضمن اعتراض به حذف طرح پتروشيمي اردكان، از وي خواست تا به فوريت موضوع احداث این واحد در اردكان را در زمره مصوبات سفر آتي هيات دولت به استان يزد قرار دهد.
در نامه محمدرضا تابش به فلاح زاده آمده است:هنگام بحث در خصوص خط دوم انتقال گاز به شرق كشور در هيات دولت در سال 85 و به نقل از وزير وقت نفت، مهندس وزيري هامانه، واحدهاي پتروشيمي در شهرستانهاي اردكان،طبس و مهريز به تصويب رسيده است.
در بخش ديگر اين نامه چنين آمده است: با توجه به اينكه در پيشنهادات پروژه هاي سفر آتي هيات دولت به استان يزد ، عليرغم اين همه پيگيري و با سابقه، با تعجب اثري از اجراي پروژه پتروشيمي اردكان را نديدم، بر خود لازم و فرض دانستم موضوع را پيگيري نمايم . در اين خصوص موضوع را در ملاقات و مذاكره با وزير محترم نفت و معاونت ايشان جناب مهندس تركان مطرح نمودم كه همگی موافقت خويش را با احداث صنايع پايين دستي پتروشيمي طي يادداشتي كه بر هامش نامه اينجانب داشته اند اعلام فرموده اند.
در پايان نامه نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي به استاندار يزد ، ضمن درخواست رسيدگي فوري به موضوع احداث واحد پتروشيمي در اردكان، درخواست شده تا اين طرح در زمره مصوبات سفر آتي هيات دولت به استان قرار گيرد.
همچنين نماينده مردم اردكان طي نامه جداگانه ايي به استانداريزد از وي خواست تا نسبت به حذف تعدادي از پروژه هاي پيشنهادي استان و شهرستان اردكان جهت طرح و تصويب در سفر هيات دولت به استان يزد تجديد نظر فوري صورت پذيرد.
محمد رضا تابش در نامه به استاندار يزد متذكر شده كه چندي قبل ، مجموعه درخواستها و انتظارات مردم و مسئولان شهرستان اردکان جهت طرح در سفر آتي هيات دولت به استان يزد ارائه گرديد وبنده نيز در جلسه ايي، نقطه نظرات خود را به معاونت محترم برنامه ريزي استانداري، اعلام نمودم، ليكن شنيده ها حاكي است متاسفانه برخي از پروژه هاي پيشنهادي در استان مشمول بي مهري قرار گرفته و برخي نيز در جلسه جمع بندي مصوبات سفردرحوزه معاونت اجرايي رياست جمهوری كه بدون حضور نمايندگان مجلس برگزار شده، حذف گرديده است.
در ادامه اين نامه ضمن در خواست نسبت به رسيدگي فوري موضوع و تجديد نظر،‌خطاب به استاندار يزد آمده است: اجازه ندهيد روند توسعه دومين شهرستان استان كه عليرغم استعدادهاي انساني و مادي فراوان هنوز محروم ترين مناطق استان را در خود دارد و طي سالهاي اخير توانسته با مشاركت موثر مردم و همت مسئولان به پيشرفتهاي خوبي نائل گردد، كند شود و خاطر مردم شريف و كم توقع اين شهرستان آزرده گردد.

یزدفردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا