ابوالقاسم محی الدینی در مرحله خاکبرداری پروژه غیرهمسطح تقاطع خلیج فارس واقع در بلوار شهید مدرس، از اتمام مرحله بتن ریزی، شمع گذاری و اجرای دال در این پروژه خبر داد.

ابوالقاسم محی الدینی در مرحله خاکبرداری پروژه غیرهمسطح تقاطع خلیج فارس واقع در بلوار شهید مدرس، از اتمام مرحله بتن ریزی، شمع گذاری و اجرای دال در این پروژه خبر داد. رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد حجم خاکبرداری در این پروژه را ۱۰ تا ۱۱هزار کامیون و در حدود ۶۰هزار مترمکعب، حجم بتن ریزی را ۷۱۰۰ مترمکعب و اجرای ۱۱۰۰ متر دال با ضخامت ۵/۱ متر را از ویژگی های اصلی این پروژه دانست. وی گفت: زمان اجرای پروژه خلیج فارس یک سال بوده که امیدواریم زودتر از موعد مقرر و تا زمان بازگشایی مدارس به بهره برداری برسد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا