محمد شیبانی(موسس ستاد ملی جوانان حامی خاتمی دراستان)


یزدفردا "محمد شیبانی(موسس ستاد ملی جوانان حامی خاتمی دراستان) :اگر به چند سخنرانی اخیر سیدمحمد خاتمی دقت كنیم ، به نكات قابل توجهی خواهیم رسید .


یكی از دوستان به كنایه می‌گفت كه سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی فراتر از استانداردهای شناخته شده ایشان است . به نظر می‌رسد این سخن چندان نیز به دور از واقعیت نیست . در گذشته ملاحظه كاری بیشتری در سخنان و رفتار خاتمی دیده می‌شد، اما به نظر می‌رسد اخیراً سخنان رئیس سابق دولت اصلاحات ، صریح تر و زبان وی سرخ تر گردیده است .


احتمالاً سیدمحمد خاتمی به تدریج درحال جامه عمل پوشیدن به ایده دكتر سعید حجاریان مبنی بر پذیرفتن رهبری اصلاحات است ، تا به این ترتیب یكی از ضعف‌های جنبش اصلاحات ، یعنی بی سر بودن آن مرتفع گردد .

مواضع سید محمد خاتمی در دانشگاه تهران و در دیدار با مردم كرمانشاه متفاوت بود با مواضع شخصی كه قرار است به طور بالقوه رئیس دولت باشد .

برمبنای این تحلیل احتمال كاندیداتوری سیدمحمد خاتمی بسیار كمرنگ شده است و اصلاح طلبان باید به سراغ شخص دیگری برای نامزدی در انتخابات آتی بروند .

تنها كسی كه در اردوگاه اصلاح طلبان پس از خاتمی ، قابلیت گذر از فیلتر شورای نگهبان ، اجماع، رأی آوری و كارایی برای اداره كشور را دارد كسی جز مهندس میرحسینی موسوی نیست .

گویا نخست وزیر محبوب امام آرمان‌های انقلاب و خط امام را در مخاطره دیده است و احساس وظیفه كرده است كه باید كاری انجام دهد .

رفتار اطرافیان مهندس موسوی نیز نشان از آن دارد كه موسوی بیش از هر زمان دیگری به طور جدی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده تأمل می‌كند و عدم كاندیداتوری خاتمی نیز می‌تواند احتمال نامزدی مهندس میرحسین موسوی را در انتخابات تقویت كند .
تحولات و رویدادها طی روزهای آینده به این سوال پاسخ می دهد كه آیا نخست وزیر امام ( قدس) برای نجات خط امام و كشور وارد عرصه انتخابات می‌شود یا خیر ؟

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا