علمی -فرهنگی-دانشگاه-نمایندگان مجلس-گزارش تصویری
یزدفردا -روابط عمومی :مهندس اولیاء نماینده مردم شریف یزد و صدوق در مجلس هشتم از قسمت های مختلف دانشگاه آزاد با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی یزد واحد یزد بازدید نمود .
 
گزارشات  تصویری به ترتیب مربوط می شود به بازدید از 
 از بیمارستان تخصصی مرحوم سید رضا شاه ولی با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 از كارگاه طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 از افتتاح نگارخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  عکاس:  عباس طالبي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا