سرهنگ«محمدتقی منصوری» در نشست خبری که با موضوع اجرای «طرح مشمولان غایب و تشویق مشمولان برای حضور در سربازی» برگزار شد ضمن تشریح این طرح به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ داد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا