یزدفردا:سالاری از پلمب یک واحد صنفی که در پوشش سوپر مارکت به فروش مواد مخدر و همچنین متادون، بوپرنورفین، ترامادول اقدام می‌کرد، خبر داد و گفت: در این رابطه صاحب مغازه بازداشت شده است.

رئیس حوزه قضائی شهرستان فاریاب در پایان بازدید دو ساعته از اصناف مختلف در فاریاب گفت: فروش متادون و بوپرنورفین بدون مجوز قانونی جرم است و مجازات آن مانند مجازات حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر از نوع تریاک مدرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است.


این مقام قضایی عنوان کرد: در این بازدید همچنین طبق نظر کارشناسان شبکه بهداشت یک آرایشگاه مردانه به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و علی رغم تذکرات قبلی پلمب شد.

سالاری خاطرنشان کرد: در راستای حفظ حقوق عامه این بازدید‌ها بصورت سرزده ادامه خواهد داشت و با متخلفین بصورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا