یزدفردا:دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر از دستگیری کارمند بانک ملی به دلیل اختلاس مالی میلیونی در این شهرستان خبر داد.

احمدی فر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایراز دستگیری کارمند بانک ملی به دلیل اختلاس مالی میلیونی در این شهرستان خبر داد.وی با اشاره به انجام تحقیقات تکمیلی در این زمینه از تحت تعقیب قرار گرفتن عوامل بعدی خبرداد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا