یزدفردا:صفحه طنز و کارتون «شهرونگ» با انتشار کارتونی از نازنین جمشیدی بهاظهار نظر یکی از مدیران صدا و سیما که گفته به شکستن بت‌هایی مثل احمد شاملو ادامه می‌دهیم، پرداخته است.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا