گزارش تصویری جلسه علنی شورای شهر یزددر این جلسه باحضور معاون عمرانی وزیرکشور وعمرانی استاندار و شهردارجدیدیزد برگزارشد

اولین جلسه علنی شورای شهریزدبعدارمعارفه شهردارشهرجهانی یزد باحضور جمال الدین عزیزی بندرابادی ومدیران ومعاونین شهرداری برگزار شد.


عکاس: علی عقیلیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران