گزارش تصویری انتخاب چهارمین شهردار شورای اسلامی شهر یزددراین جلسه با رای اعضای شورای شهر عزیزی با8 رای شهردار منتخب شورای شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران