نخستین نشریه الکترونیکی فرمانداری مهریز در استان یزد منتشر شدفرماندار شهرستان مهریز رضا زارع زاده گفت: نخستین نشریه الکترونیکی فرمانداری مهریز در استان یزد با هدف اطلاع رسانی عملکرد و اخبار فرمانداری مهریز در استان یزد منتشر شد

فرماندار شهرستان مهریز رضا زارع زاده گفت: نخستین نشریه الکترونیکی فرمانداری مهریز در استان یزد با هدف اطلاع رسانی عملکرد و اخبار فرمانداری مهریز در استان یزد منتشر شد

زارع زاده افزود: این نشیریه به صورت هفته نامه در سایت فرمانداری با محتویات به روز و جهت رفع مشکلات مردم شهرستان مهریز انجام می شود

وی ادامه داد :هم اکنون دومین شماره هفته نامه الکترونیکی همکاران ویژه شهرستان مهریز در روزهای پنج شنبه در دسترس عموم مردم قرار می گیرد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران